RECERCA

La càtedra DOTS  te com a objectiu: Promoure l’anàlisi, el desenvolupament de línies d’investigació i propostes d’actuacions de les diferents organitzacions socials en l’àmbit de la salut, l’educació des de l’eficiència i l’eficàcia.

En definitiva es vol col.laborar en la creació d’un cos de coneixement científic, recerca, desenvolupament i innovació, així com informació i transferència preferent sobre el desenvolupament i gestió d’organitzacions que donen respostes a qüestions educatives i de salut en la població.

Des de la Càtedra es potenciarà el treball en equip integrant una visió global i interdisciplinari, resultat de la interacció dels investigadors procedents de diferents àmbits del coneixement.