FORMACIÓ

Un dels principals eixos d’actuació de la Càtedra DOTSS és la formació. Des del 2016, es duen a terme de forma bianual les Jornades DOTSS, així com el Congrés internacional DOTSS a l’Àgora. A més, des de la càtedra es fa formació contínua per als seus membres, així com a les persones de l’àmbit professional.