Investigadora/responsable: MAaria Luisa Guitard

Resumen: Amb col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida l’objectiu és realitzar d’un anàlisi en profunditat dels resultats obtinguts en a partir del qüestionari que es va efectuar vers l’estat de salut i benestar dels joves de 15-16 anys de la ciutat de Lleida i poder fer una comparativa amb d’altres ciutats de Catalunya i a nivell internacional que participin també en la implementació del model Planet Youth.
Les dades seran facilitades pel Centre de Recerca Islandès RANNSÓKNIR OG GREINING/ICSRA a l’Ajuntament de Lleida. L’Ajuntament cedirà a la Càtedra DOTS els suports informàtics que contenen les dades estadístiques per tal que pugui fer-ne una explotació científica. Aquesta explotació serà consensuada entre els/les responsables municipals i els/les professionals de la Càtedra segons les necessitats detectades a la nivell de ciutat.
Concreció dels tractaments a realitzar:
­ Anàlisi en profunditat de la informació estadística obtinguda a través del qüestionari “Planet Youth”: una enquesta sobre la vida i condicions de la joventut
­ Detecció de vulnerabilitats en la població adolescent que puguin afavorir l’aparició de factors de risc en la seva salut i en el consum de substàncies.
­ Anàlisi de les variables relacionades amb les relacions familiars, el lleure i el consum de drogues.
­ Segregar les dades per gènere.
­ Comparativa amb d’altres municipis del territori i a escala europea.
­ Valoració d’una proposta de treball qualitatiu que ajudi a ampliar l’anàlisi de les variables quantitatives.