Publicació de dos monogràfics de la Càtedra DOTS-UdL

Les membres de la Càtedra DOTS-UdL, Dra. Isabel del Arco i Dra. Anna Espart, han editat dos monogràfics de DOTS-UdL que acaben de publicar-se sota el segell de la editorial Dykinson (Q1 SPI): Espart, A. (2021). Salud, Educación y Conectividad.…