La Dra. Isabel del Arco i la Dra. Anna Espart es troben a la Universidad de Ibagué i a l Universidad de Tolima

La Dra. Isabel del Arco, IP de l’equip EDO-UdL, es troba a la Universitat de Ibagué (Colòmbia) impartint un curs de formació en el marc de la XV Escola Internacional de la Universitat d’Ibagué. A més, està mantenint reunions amb…