Nova reunió del grup de Treball del O10k

Ahir es varen reunir investigadors i col·laboradors de la Càtedra DOTS per acabar de posar apunt l’APP O10k, la qual es preveu que sigui un bon regal d’any nou. Molt d’esforç i dedicació per  a que tots poguem gaudir d’aquesta eina…
,

Participació a la Jornada de treball en l’aniversari de PAFES i PAAS

Com a cada 2 anys s’organitza la Jornada de grup d’experts del PAAS. Ara que ja fa 10 anys de l’inici del PAAS (Pla integral per a la promoció de la salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable) es vol dedicar…

Autoritzada la col·laboració entre INEFC i la UdL per crear la Càtedra DOTS

Avui 11 de Desembre de 2017, s’ha fet públic al Butlleti Oficial de la UdL nº 187 l’acord 308/2017 del CG, el qual s’autoritza la signatura del conveni de col·laboració entre l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya…

Reunió mensual Càtedra DOTS

El passat dilluns dia 1 de Desembre, el Comité Assessor Científic (CAC) de la Càtedra DOTS es va reunir per realitzar la reunió mensual, en la que es va dividir en dos apartats: El primer, en el qual es tractaren les futures línies de…