Investigadora/responsable: Anna Espart

Resumen: te com a objectiu detectar si existeix desigualtat de gènere, en detriment del gènere femení, en relació als riscos que suposa per a la salut, l’exposició a factors ambientals presents en entorns interns i externs de la ciutat de Lleida.
Població estudiada. 392 persones (196 homes i 196 dones) dels 14 barris de Lleida ciutat.
És un projecte que ens han finançat des de l’ajuntament a finals d’abril i que encara no hem pogut iniciar