Elements de la galeria

PROJECTE ECSADOLL

Investigadora/responsable: Anna Espart Resumen: te com a objectiu detectar si existeix desigualtat de gènere, en detriment del gènere femení, en relació als riscos que suposa per a la salut, l’exposició a factors ambientals presents…