Investigadora/responsable: Isabel del Arco

Resumen: En els darrers anys ha crescut el discurs sobre el paper de les escoles en la promoció del desenvolupament òptim de les nenes i nens. Una part important de la jornada escolar és el moment d’esbarjo. Aquest moment serveix com a una ruptura necessària dels rigors dels reptes acadèmics concentrats a l’aula. L’Acadèmia Americana de Pediatria ha fet un estudi que demostra els beneficis d’un moment d’esbarjo segur i ben supervisat i que ofereix beneficis cognitius, socials, emocionals i físics en l’alumnat, millorant el seu rendiment acadèmic. Per ser eficaç, la freqüència i la durada dels descans han de ser suficients per permetre a l’estudiant descomprimir-se mentalment ( Murray, R., Ramstetter, C., Devore, C., Allison, M., Ancona, R., Barnett, S., … & Okamoto, J. (2013)
El processament cognitiu i el rendiment acadèmic depenen de pauses regulars del treball concentrat de l’aula. Això s’aplica igualment als adolescents i als nens més petits
Aquest projecte te com a objectiu general estudiar si en les escoles catalanes l’esbarjo és una activitat amb identitat pròpia a l’horari, respectat com activitat per a tots els alumnes sense retirar-lo per qüestions acadèmiques o punitives, si generalment està estructurat i supervisat o be és una activitat no estructurada i lliure per a l’alumne, si hi ha diferències si tenim en compte la classificació dels centres educatiu, etc.