La Càtedra universitària de DESENVOLUPAMENT D’ORGANITZACIONS I TERRITORIS SALUDABLES (DOTS), aprovada per Consell de Govern el 19 de Juliol de 2017, està formada per un equip multidisciplinari (educació, salut, activitat física i de l’esport i economia). L’objectiu general és analitzar el desenvolupament de les organitzacions que intervenen en diferents camps relacionats amb la salut i l’educació al territori, actuant en processos formatius i així millorar la seva eficiència

Eixos estructurals d’actuació:

Promoció d’estils de vida saludables (pevs)

Actuacions educatiu-sanitàries en poblacions vulnerables (apv)

Organitzacions saludables

i sostenibles

Innovació
(in)

Recerca i Projectes

La càtedra DOTS te com a objectiu: Promoure l’anàlisi, el desenvolupament de línies d’investigació i propostes d’actuacions de les diferents organitzacions socials en l’àmbit de la salut, l’educació des de l’eficiència i l’eficàcia.

Formació

Un dels principals eixos d’actuació de la Càtedra DOTS és la formació. Des del 2016, es duen a terme de forma bianual les Jornades DOTS, així com el Congrés internacional DOTS a l’Àgora. A més, des de la càtedra es fa formació contínua per als seus membres, així com a les persones de l’àmbit professional.

Transferència i Difusió

La càtedra DOTS aposta per la transferència de coneixement i la divulgació científica, sense deixar al marge el donar a conèixer experiències de referència que tenen per objectiu el promoure estils de vida saludable entre els diferents sectors de la població.

Observatori

Notícies destacades:

“Porta la Teva Cadira” es consolida la Va edició amb el tema Esport i Superació

La cinquena edició de l’activitat “Porta la teva cadira” organitzada per Esport Femení Lleida es va consolidar ahir com un marc de reflexió i debat que ens ajuden a millorar com a persones i societat. Les persones assistents a l’acte…

Nova publicació de membres de la càtedra DOTSS en una revista d’alt impacte

Els membres de la càtedra DOTSS, Dra. Anabel Ramos-Pla I Dra. Isabel del Arco, juntament amb Pere Mercadé i el Dr. Òscar Flores acaben de publicar un nou article titulat “Bibliometric analysis of the flipped classroom pedagogical model:…

La Dra. Laia Selva Pareja, membre de la Càtedra DOTSS, forma part del projecte IlerCOVID.

La Dra. Laia Selva Pareja, membre de la càtedra DOTSS, forma part del projecte IlerCOVID. El projecte “ILERCOVID: Science-BasedEducationandCommunication to Fight Covid-19 andFuturePandemics” està dirigit pel Dr. Paul Christou i hi formen…