La Càtedra universitària de DESENVOLUPAMENT D’ORGANITZACIONS I TERRITORIS SALUDABLES I SOSTENIBLES (DOTSS), aprovada per Consell de Govern el 19 de Juliol de 2017, està formada per un equip multidisciplinari (educació, salut, activitat física i de l’esport i economia). L’objectiu general és analitzar el desenvolupament de les organitzacions que intervenen en diferents camps relacionats amb la salut i l’educació al territori, actuant en processos formatius i així millorar la seva eficiència

Eixos estructurals d’actuació:

Promoció d’estils de vida saludables (pevs)

Actuacions educatiu-sanitàries en poblacions vulnerables (apv)

Organitzacions saludables

i sostenibles

Innovació
(in)

Recerca i Projectes

La càtedra DOTSS te com a objectiu: Promoure l’anàlisi, el desenvolupament de línies d’investigació i propostes d’actuacions de les diferents organitzacions socials en l’àmbit de la salut, l’educació des de l’eficiència i l’eficàcia.

Formació

Un dels principals eixos d’actuació de la Càtedra DOTSS és la formació. Des del 2016, es duen a terme de forma bianual les Jornades DOTSS, així com el Congrés internacional DOTSS a l’Àgora. A més, des de la càtedra es fa formació contínua per als seus membres, així com a les persones de l’àmbit professional.

Transferència i Difusió

La càtedra DOTSS aposta per la transferència de coneixement i la divulgació científica, sense deixar al marge el donar a conèixer experiències de referència que tenen per objectiu el promoure estils de vida saludable entre els diferents sectors de la població.

Observatori

En construcció.

Notícies destacades:

Participació de la Dra. Teresa Hernández a la sessió de “Dijous de Salut Pública”

El passat dijous  30 de novembre de 2023 es va celebrar la sessió de dijous de salut pública anomenada "Les adiccions comportamentals. Un repte de salut pública". La sessió va comptar amb la participació de la Dra. Teresa Hernández,…

Participcació de la Dra. Isabel del Arco i la Dra. Anabel Ramos al V Congreso Internacional Educación, Investigación y Tecnología.  (Ed&TIC)

Les membres de la càtedra DOTSS, Dra. Isabel del Arco i Dra. Anabel Ramos han participat al V Congreso Internacional Educación, Investigación y Tecnología: Innovación Educativa e Inteligencia Artificial. El Congrés, titulat “Innovación…

Mercè Muñoz defensa la tesi doctoral sobre competències emprenedores adquirides en la formació universitària del Grau d’Infermeria

El dilluns 13 de novembre, Mercè Muñoz va defensar a la Sala Maria Rúbies de la FEPTS la seva tesi doctoral, titulada “Estudio de las competencias emprendedoras adquiridas a través de la formación universitaria en el grado de enfermería.” obtenint…