Membres de la Càtedra DOTS-UdL publiquen un article en una revista d’alt impacte

Les membres de la Càtedra DOTS-UdL, Dra. Laia Selva-Pareja, Dra. Anabel Ramos-Pla i Dra. Anna Espart, juntament amb el professor de la Universitat de Màlaga Dr. Pere Mercadé Melé, han publicat l'article "Evolution of Scientific Production…

Nova publicació sobre patis saludables en una revista d’alt impacte

Dues membres de la Càtedra DOTS-UdL, Dra. Anabel Ramos-Pla i Dra. Isabel del Arco, acaben de publicar un nou article titulat “The Management of safety situations and assumable risk during transitions and Recesses in different types of schools“.…

Presentació de la Càtedra DOTS-UdL al Seminari SI-FEPTS

Avui la directora de la Càtedra DOTS-UdL, la Dra. Isabel del arco, ha presentat la càtedra en el marc del seminari SI-FEPTS. En aquest espai, s'ha presentat a diferents membres de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social de la…

Inici del projecte AVIMCAP-COVID19

El passat 23 de febrer es va iniciar el projecte AVIMCAP-COVID19: Avaluació de l’impacte de les polítiques públiques de la campanya agrària a Lleida en el marc de la COVID-19. Abordatge multidisciplinar, multifactorial i dels determinants…

Reunió virtual entre els membres del Projecte RETSASO

Seguint les indicacions sanitàries en relació amb la pandèmia, el passat dia 10 i 11 de febrer es va realitzar en format virtual la trobada entre membres del projecte RETSASO. Les reunions van unir l'equip de nou després de l'última…

Incorporació de la Càtedra DOTS-UdL a la comissió “Ús de Pantalles i salut”

Recentment, la Càtedra DOTS-UdL s'ha incorporar a la comissió "Ús de Pantalles i salut" del Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública (PINSAP), per a l'abordatge transversal de la problemàtica en infants i joves relacionada…

Publicació de dos monogràfics de la Càtedra DOTS-UdL

Les membres de la Càtedra DOTS-UdL, Dra. Isabel del Arco i Dra. Anna Espart, han editat dos monogràfics de DOTS-UdL que acaben de publicar-se sota el segell de la editorial Dykinson (Q1 SPI): Espart, A. (2021). Salud, Educación y Conectividad.…

La Dra. Anna Espart, membre de la Càtedra DOTS-UdL, publica un article d’alt impacte

La Dra. Anna Espart, membre de la Càtedra DOTS-UdL, juntament amb Maria Barcenilla-Guitard, publiquen un article d'alt impacte a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health (indexada a com a Q1 JCR i Q2 Scopus). L'articla…

La Dra. Isabel del Arco i la Dra. M. Luisa Guitard participen a una reunió científica del projecte RETSASO

Les membres de la Càtedra DOTS-UdL, Dra. Isabel del Arco i Dra. M. Luisa Guitard, juntament amb la resta de socis del projecte RETSASO s'han reunit a Toulousse, a l'Institut de Treball Social Erasme, els 22 i 23 de novembre per seguir amb el…

Nou article d’alt impacte realitzat per membres de la Càtedra DOTS-UdL

La Dra. Isabel del Arco i la Dra. Anabel Ramos-Pla, juntament amb els membres de l'equip de recerca GREiA (Dr. Gabriel Zsembinski, Dr. Álvaro de Gracia i Dra. Luisa F. Cabeza) de l'Escola Politècnica Superior de la UdL, han publicat l'article…